Ceist Mhór an Lae

7/31/2006

Cad a thabharfaidh ar an DUP bogadh?

Comhúdarás.
Is é sin an t-aon fhocal amháin a scanraíonn an DUP.
Dá mbagródh an dá rialtas comhúdarás sa chás nach mbunófaí Tionól, seans go mbeadh athrú ar sheasamh ‘orlach ar bith’ an DUP.
In éagmais bhagairt sin an comhúdaráis, bheadh sé chomh maith ag Bertie is ag Tony an Tionól a dhruidim anois agus cúpla céad míle punt a shábháil ar an cháiníocóir.
Don DUP is ‘aos smálaithe’ é Sinn Féin, an SDLP agus lucht vótála an dá pháirtí sin.
Taobh amuigh de na Sé Chontae, ní thuigtear méid na deistíne, méid an fhuatha, atá ag cuid den DUP is cuid dá lucht tacaíochta ar náisiúnaigh.
Cuimhnigh ar na ráitéis lán fuatha a tháinig agus a thagann go fóill ó chuid d’ionadaithe tofa an DUP ag leibhéal an tionóil agus ag leibhéal na gcomhairlí áitiúla araon.
Amharc stair an pháirtí seo agus a gceannaire ó chéad spreag a chaint Gusty Spence le dul i mbun gnímh.
Thig le hIan Mór cúpla scéal grinn a rá le Tommy Gorman ach seo fear a chaith iomlán a shaoil ag cur i gcoinne an Chaitleachais agus a mbaineann leis.
As a stuaim féin níl an DUP ag dul a léimn amach as an díog agus dul isteach i rialtas le náisiúnaigh.
Thig le Peter Hain a rogha bagairt a dhéanamh ó seo go Lá Sheoin Dic faoi tháillí uisce agus faoi dhruidim scoileanna ach ní bhogfaidh an DUP dá bharr.
Cuireann náisiúnaigh as an oiread sin do chuid mhór d’ionadaithe is do thacaithe an DUP gur fearr leo laghdú na gcomhairlí, méadú ar rátaí, táillí uisce, ‘réasúnú’ ar an chóras oideachais, druidim ospidéal, agus fiche rud eile de rogha ar chumhacht a roinnt le náisiúnaigh.
Agus cén bhagairt don DUP é go bhfuil a gcuid ionadaithe Tionóil ag dul a chailleadh a dtuarastal?
Bagairt é sin don UUP nach bhfuil ach aon fheisire Westminster amháin acu.
Ach tá naonúr feisirí Westminster ag an DUP agus thig leo glacadh go réidh le druidim Stormont.
Déarfaidh mé arís é, níl ach aon bhata amháin ag an dá rialtas leis an DUP a bhrú chun tábla - comhúdarás.
An dá rialtas a bheith ag cur i bhfeidhm réimsí iomlán Chomhaontú Aoine an Chéasta le chéile.
B’fhéarr liom féin sin ná go mbeadh rudaí ag brath ar Thionól a chuirfidh moill ar rudaí ar bhonn seicteach.
B’fhéarr liomsa comhúdarás agus thig a bheith cinnte de gur fearr le bunús mór na náisiúnach ó thuaidh comhúdarás.
Ach seachas a bheith ag moladh sin, ag bagairt sin, dúirt Bertie ar na mallaibh nach mbeidís ag lorg comhúdaráis.
Cad chuige Bertie?
Fiú mura raibh tú ag dul a lorg, níor chóir ag am margála a bheith ag cur in iúl nach raibh tú lena lorg.
Comhúdarás an t-aon bhata amháin atá ag an dá rialtas agus mura bhfuil siad lena úsáid, tá sé chomh maith acu a chur in iúl go bhfuil an DUP ag rialú na Sé Chontae mar a bhí an UUP á rialú roimh thús na dTrioblóidí.
Tá an tIRA imithe agus ní ón fhoinse sin atá an bhagairt anois.
Cothrom na hama seo bliain ó shin, thug Séanna Breathnach le fios don domhan go raibh an tIRA imithe agus nach constaic í a thuilleadh.
Agus mar fhreagra air sin cad a bhfuair náisiúnaigh?
Bogadh ar bith ar cheist na bpóilíní, bogadh ar bith ar thabhairt ar ais na n-institiúidí, bogadh ar bith ar cheist na Gaeilge, bogadh ar bith ar chearta daonna agus dá réir.
Ní aon bhagairt anois an tIRA.
An bhagairt atá anois ann ná go gcaillfidh náisiúnaigh meas ar an pholaitíocht anseo, ar na hinstitiúidí agus ar rialtas na hÉireann.
Agus déanfaidh sin dochar nach beag don chóras polaitiúil ar fad anseo agus san fhadthréimhse don chóras polaitiúil ar an oileán ar fad.

Le hEoghan Ó Néill

0 Comments:

Post a Comment

<< Home